Obogatitvene dejavnosti

To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni Kurikulum posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno, daljši ali krajši čas, odvisno od izvedbenega Kurikuluma vrtca, interesa otrok in želja staršev. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli Kurikuluma za vrtce. Da bi dosegli bolj kakovostne rezultate  vrtec občasno kot strokovno pomoč pri vodenju dejavnosti ali projektov  vključi v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo tudi zunanje sodelavce.

Mali sonček

Gibalni – športni program Mali sonček je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti.

Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki je  prijetna in prilagojena otroku. 

Preko njega otroci pridobivajo raznovrstne gibalne izkušnje in pozitivne spodbude za njihov ne le gibalni ampak tudi intelektualni razvoj.

Sestavljen je iz štirih stopenj:

  • Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti
  • Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti 
  • Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti  
  • Mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti

Ljudski plesi z elementi folklore in rajalne igre

Otrokom želimo  skozi ljudske plese približati vrednote ljudskega  izročila. Pri poustvarjanju ljudskega izročila skušamo doseči, da bo otrok ples in petje sprejel kot vsakdanjo igro, kot razvedrilo. Predstavitev nastale odrske postavitve otroškega izročila bo za otroke le dobro pripravljena igra, ki jo bodo prikazali staršem in obiskovalcem na prireditvi Levček poje in pleše ter hkrati  z njihovimi  nastopi popestriti tudi različne dogodke v kraju in vrtcu.

Skupine ljudskih plesov z elementi folklore  delujejo na vseh treh enotah vrtca pod vodstvom usposobljenih mentorjev, vanje pa so vključeni otroci najstarejših skupin. 

V ostalih skupinah se kot obogatitvena dejavnost izvajajo rajalne igre.

Malček bralček

Obogatitvena dejavnost s področja jezika  poteka v sodelovanju z Osrednjo knjižnico Celje in Vojnik, ki vsako leto poskrbi za skupen pričetek in zaključek projekta.

Namenjena je otrokom od 3. – 6. leta starosti.

Otroci v okviru projekta skupaj s starši doma prebirajo  pravljice in jih nato pripovedujejo  vrstnikom v vrtcu. 

Otroke in starše želimo spodbuditi k prebiranju knjig, ob katerih bodo doživljali ugodje, veselje in zabavo ter pridobivali pozitiven odnos do literature in se urili v samostojnem pripovedovanju.

Pevski zbor z elementi ORFFA

Otroci radi pojejo, zato je pomembno, da jim že v najzgodnejšem obdobju vnesemo veselje, radost in zanimanje za glasbo. 

Pevski zbori delujejo na vseh treh enotah vrtca pod vodstvom usposobljenih mentorjev, vanje pa so vključeni otroci najstarejših skupin. 

V ospredju je pridobivanje osnovnih glasbenih izkustev prek petja, igranja na različna glasbila, poslušanja, izraznega gibanja, eksperimentiranja z zvoki, izmišljanja glasbenih vzorcev, izvajanja glasbeno-didaktičnih iger in izštevank. 

V pevske dejavnosti vključujemo tudi Orffov instrumentarij.

Pevski zbori se vsako leto  predstavijo na interni prireditvi Levček poje in pleše ter s svojim nastopom popestrijo tudi različne dogodke v kraju, vrtcu in župniji. Slednje je posebnost naših pevskih zborov, ki imajo v svojem repertoarju poleg otroških in ljudskih pesmi tudi obsežen nabor cerkvenih in duhovno ritmičnih pesmi in z veseljem sodelujejo tudi pri mašah ob različnih priložnostih. 

Praznovanje rojstnih dni in godov otrok

Praznovanje rojstnega dne v vrtcu je za otroka izrednega pomena. Rojstni dan je priložnost za spodbujanje razvoja, pozitivnih čustev in socialnih odnosov pri otroku. S praznovanjem posameznikovega rojstnega dne tudi druge otroke navajamo na družabnost in izkazovanje pozornosti v medsebojnih odnosih. Praznovanje naj bi bilo nepozabno doživetje, ki mora biti zabavno, inovativno, hkrati pa tudi poučno. Pri praznovanju se poskušamo čim bolj približati vsebinam, ki otroka zanimajo, zato  pripravimo praznovanja, ki so tematsko različno obarvana (šport, gibanje, ples, petje, branje, raziskovanje, ustvarjanje, gledališče). Otroku pripravimo praznovanje, kjer vključujemo njegove ideje, interese in če se le da, ga vpletamo v celodnevne aktivnosti in tako vsakemu otroku omogočimo doživljanje ugodja, zadovoljstva, zavedanje lastne vrednosti in individualnosti ter sreče. Naš cilj je, da otrok dobi občutek, da je bil to njegov dan. 

Za godovne dneve, ki jih tudi praznujemo v našem vrtcu, otroku izdelamo podobico njegovega svetnika na podlagi   internega  gradiva.

Ta stran za potrebe izboljšanja uporabniške izkušnje hrani piškotke.