SKLAD VRTCA DANIJELOV LEVČEK

V vrtcu Danijelov levček smo, 3.10.2022, s sklepom Sveta zavoda, ustanovili Sklad vrtca.

Glavni namen sklada je pomoč socialno šibkim družinam in otrokom s posebnimi potrebami pri  financiranje dejavnosti, ki jih vrtec izvaja v sklopu nadstandardnega programa vrtca.

Prav tako pa želimo s pomočjo sklada vrtca, otrokom ponuditi še več  dejavnosti, ki niso sestavni del našega programa. Tovrstne dejavnosti  predstavljajo dodatno obogatitev za otroke ter s tem tudi zvišanje standarda kakovosti vzgojno izobraževalnega procesa.

UPRAVNI ODBOR SKLADA VRTCA

Delo Sklada vodi in usmerja upravni odbor, ki ga sestavljajo:

  • Predsednica: Lucija Lenarčič
  • Člani:  Saša Lesjak, Jernej Godnik, Patrik Godec, Lea Lokovšek, Špela Kovačič, Petra Šmit

Starši lahko za sofinanciranje dejavnosti iz sklada vrtca zaprosijo preko vloge, ki je objavljena na spletni strani vrtca.

Zbrana sredstva se bodo razdeljevala 2x letno in sicer za obdobje med septembrom in decembrom ter za obdobje med januarjem in junijem.

Vloge za obdobje med septembrom in decembrom se bodo zbirale do 25. septembra za tekoče obdobje. Upravni odbor jih bo obravnaval najkasneje do 10. oktobra.

Vloge za obdobje med januarjem in junijem se bodo zbirale do 15. januarja in bodo obravnavane najkasneje do 10. februarja.

ZBRANA SREDSTVA

Zbrana sredstva Sklada se bodo porabila glede na sprejete kriterije in merila za dodeljevanje sredstev za:

– pomoč socialno šibkim otrokom,

– pomoč otrokom s posebnimi potrebami,

– financiranje dejavnosti oddelkov, ki niso sestavni del vzgojno – izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,

– financiranje nadstandardnih pripomočkov in opreme za zagotavljanje zadovoljstva in kakovosti bivanja otrok v vrtcu.

Sredstva, ki jih bomo zbirali s pomočjo prostovoljnih prispevkov staršev, donacij in sponzorstev se bodo zbirala na :

TRR: SI56 0483 5000 3328 612

Sklic za nakazila: SI00 03-10-2022

Namen nakazila: ZA SKLAD VRTCA

Prav tako pa lahko  Skladu Vrtca Danijelov levček podarite 0,3% dohodnine in sicer elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki ali osebno oz. po pošti pri pristojnem finančnem uradu. Več informacij najdete na naši spletni strani: https://levcek.si/

SKLAD VRTCA

DANIJELOV

LEVČEK

Ta stran za potrebe izboljšanja uporabniške izkušnje hrani piškotke.