Enote vrtca

Vrtec ima tri enote, na treh lokacijah, ki so med seboj precej razpršene, kar predstavlja za vrtec zahtevnejšo organizacijo dela. Delovanje posamezne enote je vezano na specifiko okolja in objekta . Vse nas povezuje skupna vizija in poslanstvo, vendar ji v vsaki enoti sledijo na svojstven način ter si tako ustvarjajo lastno identiteto.

Enota Center

Enota Center se nahaja v mestnem jedru in ima tri igralnice. V pritličju je večja igralnica za otroke drugega starostnega obdobja, v prvem nadstropju pa sta dve igralnici  za otroke prvega starostnega obdobja in kombiniranega oddelka. Enota se odlikuje z velikim travnatim igriščem na katerem so različna igrala in zeliščni vrt, ki ga obdelujejo otroci. Na igrišču je dovolj naravne sence in razgibana površina, ki otrokom ponuja veliko priložnosti za različne gibalne dejavnosti. Enota ima razdelilno kuhinjo in lastno pralnico.

Enota Slomšek

Enota Slomšek deluje v sklopu Don Boskovega centra na Hudinji. Prostori vrtca se nahajajo v prvem nadstropju, kjer so otroci razporejeni v štiri oddelke. Poleg lastnega ograjenega igrišča z igrali in naravno senco koristimo za vsakodnevne gibalne dejavnosti in igro tudi veliko asfaltirano igrišče in nogometno igrišče z umetno travo. Vse zunanje površine so ograjene in primerne za varno igro. Enota ima razdelilno kuhinjo in lastno pralnico ter manjšo telovadnico s plezalno steno.

Enota Vojnik

Enota Vojnik deluje v prostorih Kmetijske zadruge Celje. Prostori vrtca se nahajajo v prvem nadstropju, kjer so otroci razporejeni v štiri oddelke. Poleg lastnega ograjenega igrišča z igrali in naravno ter v poletnih mesecih tudi umetno senco koristimo za vsakodnevne gibalne dejavnosti in igro tudi naravno okolje – park, travnik, gozd. V prostorih vrtca pa se nahaja tudi telovadnica. Z različnimi dejavnostmi se povezujemo z okoliškimi kmetijami  in spoznavamo podeželski utrip kraja. Enota ima razdelilno kuhinjo in lastno pralnico ter dvigalo.

Ta stran za potrebe izboljšanja uporabniške izkušnje hrani piškotke.