Osnovni podatki

ŽUPNIJSKI ZAVOD SV. DANIJELA CELJE

VRTEC  DANIJELOV LEVČEK
Aškerčeva 7a, 3000 Celje

Telefon: 03/42 88 700

levcek@levcek.si
Poslovni čas

Vrtec je odprt vse dni v tednu, razen ob sobotah, nedeljah, državnih praznikih in  dela prostih dnevih pri čemer je na dan 24.12. ter 31.12. vrtec odprt do 15.00 ure.

Poslovni čas posamezne enote se določi vsako leto sproti, glede na potrebe staršev, ki nam jih posredujejo ob vpisu preko vpisnic in se ponovno preverijo ob začetku šolskega leta na 1. roditeljskem sestanku oddelka.

Kako delujemo

Zasebni katoliški vrtec – Vrtec Danijelov levček je leta 2002 ustanovila  Opatijsko-mestna župnija Celje.

Vrtec se je nato postopoma širil in odpiral nove enote. Matični enoti vrtca – enoti Center se  je leta 2008 pridružila enota Slomšek in naslednje leto, leta 2009 še enota Vojnik.  Znotraj posameznih enot je vrtec odpiral dodatne oddelke, vse do leta 2016.

Danes imamo v vseh treh enotah vrtca 11 oddelkov, v katere je ob polni zasedenosti  vključenih približno 180 otrok.

Vrednote so temelj našega strokovnega delovanja in medsebojnih odnosov, ki se kaže v drugačnosti in prepoznavnosti našega vrtca.

Ta stran za potrebe izboljšanja uporabniške izkušnje hrani piškotke.