Oddelki 2. starostnega obdobja

V oddelke 2. starostnega obdobja so vključeni otroci od 3. do 6. leta starosti, oziroma do vstopa v šolo . V oddelku je lahko največ 21 otrok, zanje pa skrbita dva strokovna delavca: vzgojiteljica  predšolskih otrok in vzgojitelj-ica  predšolskih otrok – pomočnik-ca  vzgojiteljice. 

Dnevni red oddelka

Življenje in delo otrok v vrtcu se prične s prihodom otrok v vrtec, ki je zelo različen glede na potrebe staršev. V jutranjem času se otroci do prihoda strokovne delavke oddelka zbirajo v dežurni igralnici, vendar najkasneje do 7.30 ure.

Ob 7.30 uri se prične zajtrk, ki traja do 8.30 ure. V tem času  si otroci postopoma, glede na prihode oz. individualne potrebe otroci sami postrežejo in pojedo zajtrk.

Ostali otroci, ki ne jedo se zaposlijo s sredstvi za igro  v skrbno pripravljenih kotičkih, ki skrbijo za razvoj na vseh področjih otrokovega razvoja in jim omogočajo samostojno igro ali sodelovanje in druženje  z vrstniki.

Po zajtrku sledijo različne načrtovane dejavnosti s področij kurikula: gibanje, jezik, umetnost, narava, matematika in družba v sklopu oddelka ali kot obogatitvene dejavnosti.

Vsak dan otroci  v sklopu načrtovanih dopoldanskih  dejavnosti nekaj časa preživijo tudi na prostem – na igrišču vrtca, kjer se lahko prosto gibljejo in raziskujejo ali pa sodelujejo pri načrtovanih gibalnih ali naravoslovnih dejavnostih. Starejši oddelki se velikokrat odpravijo tudi na sprehod ali izlet na bližnji hrib, v gozd, na kmetijo ter spoznavajo svoje bližnje naravno  in družbeno okolje.

Ker smo vrtec s katoliškimi vrednotami se vzgojiteljici in otroci  vsak dan pred kosilom ob svečki  pokrižajo  in se s pesmijo ali molitvijo zahvalijo  za dan, ki so ga preživeli skupaj in za prejete darove. Otroci sodelujejo glede na lastne zmožnosti in interese. 

Po vrnitvi z igrišča ali sprehoda sledi priprava na kosilo, ki se začne ob 12.00 uri. Otrokom v starejših oddelkih  ponudimo kosilo v samopostrežni obliki in jih spodbujamo k uživanju raznovrstne in količinsko ustrezne prehrane.

Po kosilu sledi aktivni počitek otrok, ki je prilagojen ritmu in potrebam posameznega otroka, kakor tudi umirjanju otrok preko različnih dejavnosti:  branje ali pripovedovanje različnih literarnih del, poslušanje razpoloženjske glasbe …

Otroci, ki ne zaspijo se zaposlijo z mirnimi dejavnostmi.

Ob 14.00 uri je otrokom na voljo  popoldanska malica in nato do odhoda domov igra v kotičkih.

Po 15.15 uri se začno oddelki postopno združevati, glede na število otrok in na delovne čase zaposlenih. 

Otrokom je v dopoldanskem času na voljo tudi sanje in napitek – voda ali nesladkan čaj, ki pa je na voljo ves dan.

Ta stran za potrebe izboljšanja uporabniške izkušnje hrani piškotke.