Kombinirani oddelki

V kombinirane  oddelke so vključeni otroci 1. in 2. starostnega obdobja. Večina teh oddelkov je v razponu od 2. do 4. leta starosti. V oddelku je lahko največ 19 otrok, vendar ne sme biti več kot 7 otrok 1. starostnega obdobja. V kolikor je v oddelku več kot 7 otrok 1. starostnega obdobja se ustrezno zniža normativ. 

Za otroke tudi v teh oddelkih skrbita dva strokovna delavca: vzgojiteljica  predšolskih otrok in vzgojitelj-ica  predšolskih otrok – pomočnik-ca  vzgojiteljice.

Dnevni red oddelka

Življenje in delo otrok v vrtcu se prične s prihodom otrok v vrtec, ki je zelo različen glede na potrebe staršev. V jutranjem času se otroci do prihoda strokovne delavke oddelka zbirajo v dežurni igralnici, vendar najkasneje do 7.30 ure.

Ob 7.30 uri se prične zajtrk, ki traja do 8.30 ure. V tem času lahko otroci postopoma, glede na prihode oz. individualne potrebe pojedo zajtrk – samostojno ali ob pomoči odrasle osebe.

Ostali otroci, ki ne jedo se zaposlijo s sredstvi za igro  v skrbno pripravljenih kotičkih, ki skrbijo za razvoj na vseh področjih otrokovega razvoja in jim omogočajo samostojno igro ali sodelovanje pri usmerjeni igri z vzgojiteljico.

Po zajtrku in negi sledijo različne načrtovane dejavnosti s področij kurikula: gibanje, jezik, umetnost, narava, matematika in družba. 

Vsak dan otroci  v sklopu načrtovanih dopoldanskih  dejavnosti nekaj časa preživijo tudi na prostem – na igrišču vrtca, kjer se lahko prosto gibljejo in raziskujejo ali pa sodelujejo pri načrtovanih gibalnih ali naravoslovnih dejavnostih. V spomladanskem času se odpravijo tudi že na krajše sprehode ali izlete v bližnjo okolico vrtca.

Ker smo vrtec s katoliškimi vrednotami se vzgojiteljici in otroci  vsak dan pred kosilom ob svečki  pokrižajo  in se s pesmijo ali molitvijo zahvalijo  za dan, ki so ga preživeli skupaj in za prejete darove. Otroci sodelujejo glede na lastne zmožnosti in interese. 

Po vrnitvi z igrišča ali sprehoda  sledi nega in priprava na kosilo, ki se začne ob 11.30 uri in se ob koncu šolskega leta, ko so otroci že starejši, pomika proti 11.45 uri.

Po kosilu, nekje ob 12.15, kasneje ob  12.30 uri sledi počitek otrok, ki je prilagojen ritmu in potrebam posameznega otroka, kakor tudi umirjanje otrok. 

Po počitku poteka postopno urejanje in nega mlajših otrok ter  popoldanska malica in nato do odhoda domov igra v kotičkih. 

Po 15.15 uri se začno oddelki postopno združevati, glede na število otrok in na delovne čase zaposlenih. 

Otrokom je v dopoldanskem času na voljo tudi sanje in napitek – voda ali nesladkan čaj, ki pa je na voljo ves dan.

V vseh segmentih vzgojnega dela otroke postopoma navajamo na samostojnost pri hranjenju, negi, oblačenju, obuvanju, kakor tudi pri igri v kotičkih – pospravljanje igrač.